LIDT OM HESTEASSISTERET TERAPI

Hesteassisteret terapi er en sansenær og en kropsorienteret behandlingsform med en positiv indvirkning på krop og psyke. Hesten opleves beroligende og afbalancerende på nervesystemet ved at aktivere parasympatikus. For personer der har været udsat for længerevarende stresstilstande, er det vigtigt at komme ned i stressniveau. Man kan have svært ved at få fornemmelsen af sin egen krop og følelser, fordi man er for meget “oppe i hovedet”.

Hesten kan hjælpe med at få vendt fokus fra hovedet til kroppen, da hesten har brug for individets nærvær og formidling gennem kropslig kommuni-kation. Et afbalanceret nervesystem er et godt udgangspunkt i arbejdet med mestringsstrategier, selvindsigt og selvværdet. Hesteassisteret terapi øger derudover bevidstheden om kommunikation, empati, nærvær og autenticitet og er en nærværende måde at lære sig selv at kende på.

HVEM ER TILBUDDET TIL?

Tilbuddet er til dig der ønsker hjælp til at genoprette balancen i kroppen, psyke og sjæl, at styrke dit selvværd, dine kommunikations- og relationsevner. Hesteassisteret terapi er specielt egnet til personer med stress, depression, lavt selvværd, PTSD, uro i krop og sind, tilknytnings- og relationsproblema-tikker. Det kan være efter længere tids sygemelding, traume, omvæltning i din hverdag m.m.

HVAD KAN HESTEASSISTERET TERAPI GIVE DIG?

Hesteassisteret terapi en terapiform, hvor du er i bevægelse, så du ikke ”er oppe i hovedet” hele tiden, men ved at være tæt på hesten kommer ”ned i kroppen”.

Du får en større sammenhæng mellem det du føler og tænker og det du mærker i din krop. Dit nervesystem afbalanceres af hestens nervesystem,

så du opnår en følelse af indre ro og balance. Med hestens støtte i terapifor-løbet, bliver det nemmere for dig at mærke dine egne følelser, styrker og ressourcer. Du lærer at være mere til stede i NUET – for det er hestene! Hestene er autentiske, de aflæser kropssprog og stemninger samt hjælper dig til at være nærværende i hverdagen, og ved at acceptere dét, som er.

Din jordforbindelse øges, hvis du har tendens til at dine tanker ”flyver omkring”. I samarbejdet og samværet med hestene, arbejder vi på tillid, nærvær, åbenhed og nysgerrighed som er nogle af de vigtigste elementer for udvikling.

Du kan få hjælp til mange forskellige problematikker, og der er ingen grænser for, hvilke personlige udfordringer, du kan arbejde med i hesteassisteret terapi.

HESTENS ROLLE I TERAPIEN

Heste besidder særlige egenskaber i deres interaktioner med mennesker. Hesten møder mennesket med åbenhed og vurderer os på kropssprog, stemme og vejrtrækning. De kan ikke kun aflæse vores psykiske tilstand, men spejler den med deres kropssignaler. Derudover aktiverer heste vores para-sympatiske nervesystem, og derved kan de hjælpe med afbalancere vores nervesystem.

INDHOLDET I HESTEASSISTERET TERAPI

Kontakt med hesten, reflekterende samtaler med psykomotorisk terapeut, redskaber til anvendelse uden for terapien, jordarbejde, agility, undervisning på hesteryg.

HVEM ER VI OG VORES ROLLER

Rebecca Nielsen, skolelærer og adfærdsbiolog: Observerer hestens handling og reaktioner, samtidig med at hun guider deltageren i at kommunikerer med hesten og sørger for at sikkerheden er i orden.

Anna Sivertsen, psykomotorisk terapeut: Observerer deltagernes, handlemønstre, reaktion og adfærd for på den måde bedst muligt, at guide deltagernes udvikling.

Samarbejdet i holdundervisningen styrker på den måde resultatet og nærværet til deltagerne.

KONTAKT

Stevnstrup Rideklub

Skovbrynet 2, Stevnstrup

8870 Langå

www.stevnstrup-rideklub.dk

Rebecca tlf. 20 90 31 20

Anna tlf. 71 94 38 68

 

 

Aktiviteter

Kalenderoversigt

Facebook